Atraxy med formell klage til Gamer.no

Vi oppsummerer situasjonen rundt oppgjøret mellom Atraxy og BX3...
imgo

Atraxy sender inn formell klage etter oppgjøret mellom Atraxy og BX3.

Lørdag 31. januar startet Telenorligaen arrangert av Gamer.no. I første runde var det storoppgjør mellom to av favorittene i ligaen, Atraxy og BX3. Første kart ble vunnet av Atraxy med god margin, men i begynnelsen av kart to skulle problemene starte. Atraxy gir beskjed til BX3 at de mistenker et DDoS-angrep på to av spillerne sine som var på samme nettverk. Atraxy må pause spillet grunnet nettverksproblemene som oppstod, og skal underveis ha gitt beskjed om at de ikke får fikset problemet og at kampen måtte avsluttes. Du kan lese mer om dette hos gamer.no.

Gamermag.no har fått innsyn i en formell klage innsendt av Atraxy til Gamer.no 6. februar klokken 20:37.

BX3s styreleder tilkjenner seieren til BX3

BX3 ble tilkjent kart to ettersom Atraxy ikke fullførte kartet etter at to av spillerne fikk nettverksproblemer. Dette er skrevet på det interne kamprapporteringssystemet til ligaen. Avgjørelsen om at BX3 skulle bli tildelt det andre kartet ble tatt av daværende administrator for kampen, Stein Wilmann, som er e-sport ansvarlig for Gamer.no, styreleder i BX3 Elektroniske Sportsklubb og styremedlem og kontaktperson i Norges E-sport Forbund. Wilmann poengterer at ledelsen til Atraxy ikke var stor nok på pause-tidspunkt og at Atraxy dermed ikke kan bli tilkjent seieren. Avgjørelsen som ble tatt var at BX3 enten vinner det andre kartet med mindre Atraxy kunne bevise at det var DDoS-angrep eller at de går med på omkamp, noe Wilmann anbefaler i henhold til god sportsånd.

I reglementet står det at en spiller kan pause spillet ved hendelser som tilsier at dette er nødvendig. En ufrivillig frakobling er en godkjente grunn. I tillegg står det at spillet kun kan gjenopptas der det er blitt gitt godkjennelse fra administrator eller begge lag har sagt seg enige om at spillets gang skal gjenopptas. Der uenigheter oppstår sier reglementet at begge lag må kontakte administrator. Etter det Gamermag.no erfarer ble lagene enige om å avslutte kampen, men to av BX3 sine spillere ble igjen og avsluttet kampen. Ingen administrator har godkjent at kampen skulle gjenopptas. Dette er et av punktene som er nevnt i klagen til Atraxy.

TeamBX3Logo

Wilmann har selv uttalt følgende om sitt engasjement i denne saken i kommentarfeltet til en artikkel skrevet av Claes Halvorsen: “Jeg tar som sagt ikke avgjørelser i kamper hvor BX3 er involvert, det gjør andre admins og ansatte i Gamer.no”. Ti dager før denne uttalelsen har Gamer.no en artikkel som er skrevet om Atraxy mot BX3-kampen sagt at Wilmann var den som tok beslutningene: “Akkurat denne saken ble håndtert av e-sportsansvarlig (red.anm. Stein Wilmann) alene, men utelukkende på bakgrunn av regelsettet. Det er meningen at Stein skal ha andre admins ved sin side for ta de riktige beslutningene dersom han av ulike årsaker blir erklært inhabil. Vi hadde en League of Legends-admin som takket ja til denne jobben, men han dukket ikke opp som avtalt. Nå håper vi å få på plass en ny så raskt som mulig”.

En ny administrator trer in

5. februar trer en ny administrator inn: Gamer.no-redaktør Tor-Steinar Tangedal. Tangedal tar en ny beslutning i saken ettersom Wilmann er inhabil og beslutter at kart to skal spilles på nytt. Her sier han at det er tatt i betraktning at Atraxy ikke klarte å framskaffe bevis for et DDoS-angrep, samtidig som de mener at BX3 bør ha et ønske om å opptre i god sportsånd. Gamer.no poengterer at avgjørelsen er et engangstilfelle. Videre presiserer de at manglende bevis for DDoS-angrep eller internettbrudd vil føre til tap, uten unntak, ved senere anledninger.

Klokken 14:35 blir Atraxy kontaktet gjennom et ikke-godkjent kommunikasjonsverktøy av Tangedal der de får beskjed om å kontakte BX3 for å avtale et kamptidspunkt for kamp to. Det blir nevnt at kampen skal gjenspeile det avbrutte kartet så langt det lar seg gjøre, i forhold til spillere og champions. I de samtaleloggene Gamermag.no har fått innsyn i så spesifiserer Atraxy at dette må bli forklart til BX3 gjennom det interne kamprapporteringssystemet. Tangedal poengterer at han burde ha gjort det gjennom kamprapporteringssystemet, men at han valgte å ta det direkte med Sigmund “Siggy” Strømme via Skype. Sigmund Strømme sitter ifølge BX3 sine nettsider som styremedlem i BX3.

Atraxy og BX3 avtaler kamptidspunkt gjennom kommunikasjonsverkøyet i spillet, og vi har fått tilgang på et bilde som viser at det ble avtalt å spille ca. 19:00 samme dag. Atraxy møtte opp med de samme fem spillerne som var med på avbrutte kartet, noe begge lag skal ha blitt informert om at de måtte gjøre.

Kommunikasjon mellom BX3 og Atraxy

BX3 møter opp med kun tre av de samme spillerne som i den originale kampen. Sondre “Tivity” Afdal som nevnes i samtaleloggen var en av spillerne som ikke møtte opp til omkampen, men som spilte i den første kampen. Gjennom Benedichte Breistøls sin podcast, Glittertalks, har Afdal uttalt at han hadde forhørt seg med lagkameratene sine om det var sjekket opp i at noen andre kunne spille istedenfor han i omkampen. Dette ble, ifølge han selv, trippelsjekket med laget.

Klokken 19:41 bekrefter administrator Tangedal at han er i dialog med BX3. I denne dialogen får Tangedal informasjon om at Atraxy nekter å invitere to av spillerne som Atraxy selv mener ikke er spilleberettiget. Administrator tar til seg informasjonen og ber laget avvente, slik at han får undersøkt saken. Klokken 19:54 er administrator i dialog med lagleder til BX3 per telefon, og klokken 20:02 blir Atraxy informert at BX3 taper kampen da de ikke møtte opp innen avtalt tidsrom. Denne beskjeden blir gitt gjennom et ikke-godkjent kommunikasjonsverktøy.

Atraxy er tilkjent seieren, men BX3 sender inn klage

Samme kveld som Atraxy er tilkjent seieren sender BX3 inn en klage. I sin klage ønsker de mer informasjon om hvem som kan spille kampen, ettersom de fikk spillenekt på noen av spillerne tidligere. De påpeker at kampen ikke var avtalt kl 19:00, og ingen spesifikk tid var planlagt. Kl 19:56 forklarer BX3 i sin klage at de er klare for spill, men nå nekter Atraxy å samarbeide. Igjen legger de vekt på at ingen tid var avtalt og kl 19:56 er tilstrekkelig med tid for å dekke beviset brukt av Atraxy.

BX3 mener Gamer.no og Atraxy begge har brukt hull i regelverket i fordel Atraxy. De mener det er tilstrekkelig med bevis for at det ikke var et DDoS-angrep mot Atraxy, men BX3 vil ikke komme med beviser for denne uttalelsen. Sondre “Tivity” Afdal sier at det har vært enormt mange misforståelser og det er ingen grunn til å sparke opp støv nå. Mangel på kommunikasjon er problemet. Det rettes kritikk mot å revurdere avgjørelsen tatt av Wilmann der Atraxy måtte presentere bevis for DDoS, ellers tilkjennes seieren til BX3 med mindre de ønsker omkamp.

Atraxy kommer med omfattende kritikk av BX3 og Gamer.no

6. februar kommer det en viktig kunngjøring fra Gamer.no. Vi siterer følgende: “Gamer.no ber nå om at kamp 2 i ligaoppgjøret mellom BX3 og Atraxy spilles på nytt”. Klagen til BX3 fikk ansvarlig administrator til å revurdere avgjørelsen med å tilkjenne Atraxy seieren, da lagene hadde avtalt tidspunkt på et ikke-godkjent kommunikasjonsverktøy. Gamer.no ga begge lagene en formell advarsel for å ikke bruke det korrekte kommunikasjonsverktøyet slik de er bedt om.

 

Atraxy mener de har vært vitne til omgående kommunikasjons feil fra Gamer.no. I første omgang ble de servert en beslutning som ble forkastet fordi administrator (red.anm.Stein Wilmann) var inhabil. Deretter ble en ny avgjørelse tatt, og det andre kartet skulle spilles på nytt. Atraxy mener selv de har fulgt punktene korrekt, både med henhold til oppmøte- og kamptid og øvrige bestemmelser for omkampen. Det er motstanderlaget som har valgt å bryte med disse punktene, og på samme dag blir de tilkjent seier for å så få beskjed om at avgjørelsen igjen er endret. Atraxy anser situasjonen som urimelig forskjellsbehandling hvor beslutningene åpenlyst kommer en side til gode, og ber derfor om at den opprinnelige avgjørelsen i saken opprettholdes. Atraxy ber også om tilbakekalling av formell advarsel for bruk av feil kommunikasjonsverktøy, da Gamer.no kommuniserer med lagene på alternative kommunikasjonsverktøy.

Gamer.no svarer på kritikk

Tirsdag 10. februar kunngjorde Gamer.no et svar på klagen fra Atraxy. Gamer.no står fast ved sin avgjørelse om at omkampen skal spilles, og begrunnelsen er det samme som sist. Nettopp at kampen ble avtalt på et ikke-godkjent kommunikasjonsverktøy og anses da som ugyldig. Gamer.no innrømmer prosedyrefeil og at lagene ble misledet til å tro at kommunikasjonen ble gjennomført korrekt, og av den grunn trekker de tilbake advarslene gitt til begge lag.

Slik saken står nå skal kart to spilles om igjen. Det siste Gamermag.no erfarer er at kampen skal spilles i løpet av dagen (15. februar). Vi ønsker begge lag lykke til.

Kategorier
League Of Legends
Ingen kommentar

Legg igjen en kommentar

Relaterte artikler